12 de març 2009

Lock Out universitari!!!

Quina ha estat la meva sorpresa en arribar avui a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i trobar-me-la tancada. Repeteix-ho; tancada per ordre de les seves pròpies “autoritats” o el que sigui. Suspeses totes les activitats donades les circumstàncies i la situació del moment, més o menys deia un paperot enganxat a la porta i segellat per la UB.

Avui havia una vaga convocada pels estudiants i tot i que jo entenc la disconformitat estudiantil davant les polítiques estúpides i manipuladores de les autoritats educatives d'aquest país, que pretenen convertir els estudis universitaris en una mercaderia dirigida a les elits, pensava que hom podia decidir si feia vaga o no.

Desprès aquests senyors més aviat madurets critiquen als piquets i les seves accions antidemocràtiques que impedeixen l'accés als estudiants que no volen secundar la vaga, però què podem dir d'unes autoritats universitàries que es comporten com si la Universitat pública fos propietat privada seva i practiquen el Lock Out d'una forma que no és acceptable ni en la empresa privada?

Jo em queixava fa unes setmanes de les vagues, perquè realment qui sortim perdent som els estudiants aprenent menys, que per altra banda és el que sembla que busquen els nostres governants; idiotitzar al poble i atorgar l'accés a la Universitat a una elit que alhora, i tenint en compte els criteris mercantils que volen aplicar amb Bolonya, serà una elit tant idiota o més que la que ens governa ara mateix.

Ara, l'actitud dels estudiants em sembla per la banda de l'argumentació contra Bolonya justificada i pel que fa al les seves accions una cosa de nens comparada amb l'actitud totalitària i antidemocràtica del rectorat i els deganats de la UB. Definitivament qui governa la UB s'ha begut l'enteniment i s'ha cregut que la Universitat és seva i poden fer el que els hi dona la gana. Caldrà demostrar que això no és així.