5 de març 2008

Canya a Microsoft

De tant en tant hi ha notícies bones. Fa aproximadament una setmana; Multa descomunal a Microsoft de 899 milions d'euros. No us imagineu l'alegria que em dona saber-ho. Crec que encara hi ha molta gent que es mou amb tecnologies i utilitza la xarxa cada dia que no li dona gaire importància a la batalla en contra del programari propietari i de les pràctiques monopolitzadores de determinades empreses, però per damunt de tot de Microsoft.

Microsoft es el símbol d'una utopia que espero que no s'acompleixi mai; el d'un món on només la elit amb la capacitat adquisitiva que fixin els propietaris del software pugui accedir a les tecnologies informàtiques, i que ho pugui fer amb un programari indesxifrable del qual no sàpiga com processa la seva informació privada.

El camí cap al programari lliure no és un camí de roses però si creieu en la justícia social no oblideu que forma part d'aquesta cosmogonia en la qual es somnia en un món que ofereixi les mateixes possibilitats a tothom. I a banda de que Microsoft representa l'enemic públic nº 1 del programari lliure és una empresa que a més a no ofereix prou informació a les demés empreses sobre la interoperabilitat del seu sistema operatiu. Aquesta és una pràctica comuna que ja varem veure amb maniobres com la d'imposar l'Explorer com a navegador en el sistema operatiu o fer el mateix amb el Media Player.

Microsoft és el paradigma que ens mostra que malgrat el que diuen els mentiders neoliberals envers el sagrat mercat qui es forra i creix com un tumor en els mercats és qui tendeix al monopoli i vulnera les lleis favorables a un veritable lliuremercat; somni que per altra banda és d'allò més utòpic.